ب: عملکرد تیم ها در داخل و خارج خانه

در این قسمت می خواهیم عمکرد تیم ها را در کسب نتایج مورد برسی قرار بدهیم تا ببینیم کدام تیم در داخل خانه موفق تر ظاهر شده و کدام تیم در بیرون از خانه نتایج موفق تری کسب کرده است.

ابتدا تیم ها را بر اساس نتایج کسب شده در داخل خانه مورد بررسی قرار می دهیم . ( ترتیب تیم ها بر اساس کسب نتایج می باشد)

رتبه یک: سرخپوشان برازجان ، این تیم با 4 برد و 1 تساوی در 5 دیداری که در داخل خانه به میدان رفته و کسب 13 امتیاز ممکن از 15 امتیاز موفق ترین تیم در داخل خانه بوده است. سرخپوشان موفق شدند 86 درصد از امتیارات داخل خانه را جمع آوری کنند. نماینده برازجان در خانه نیز در امر گلزنی و دفاع عالی ظاهر شد و موفق شد 9 گل از 11 گل نیم فصل خود را در خانه به ثمر برساند و تنها 2 گل از 9 گلی را که در نیم فصل دریافت کرد در خانه بوده است.

رتبه دوم: توحید بوالخیر ، نماینده تنگستان با 4 برد و 1 شکست در 5 دیداری که در داخل خانه به میدن رفته و کسب 12 امتیاز ممکن از 15 امتیاز در جایگاه دومین تیم موفق در خانه قرار گرفت. بوالخیری ها موفق شدند 80 درصد امتیازات داخل خانه را جمع آوری کنند. توحید در خانه 12 گل به ثمر رسانده که نسبت به کل گل هایش در نیم فصل اول 66 درصد گل هایش را در خانه به ثمر رسانده است و با دریافت 5 گل در خانه 38 درصد از گل هایش را در زمین خود دریافت کرده است.

رتبه سوم: امید گناوه ، نماینده گناوه با 3 برد و 2 تساوی در 5 دیداری که در خانه به مصاف حریفان رفته و کسب 11 امتیاز از 15 امتیازی که می توانست در خانه بدست آورد در جایگاه سوم موفق ترین ها در داخل خانه قرار گرفته است. امید موفق شد 73 درصد از امتیازات داخل خانه اش را جمع آوری کند. قرمز پوشان گناوه 12 باز در خانه دروازه حریفان را گشوده اند و 5 باز نیز دروازه انها توسط حریفان فتح شده است تا 66 درصد از گل هایشان را در داخل خانه به ثمر برسانند و  33 درصد از گل هایشان را نیز در خانه دریافت کرده باشند.

رتبه چهارم: پتروشیمی جم خورموج ، قهرمان نیم فصل با 2 برد و 2 تساوی از 4 دیداری که در خانه به میدان رفته است با کسب 8 امتیاز از مجموع 12 امتیاز خانگی با 66 درصد از امتیازات خانگی در رتبه چهارم قرار گرفت. پتروشیمی در گلزنی و دفاع عملکرد متعادلی در داخل خانه داشته و 50 درصد از گلی های زده و خورده خود را در خانه ثبت کرده است. نماینده خورموج 10 گل از 20 گل زده خود و 7 گل از 14 گل خورده خود را در خانه ثبت کرده است.

رتبه پنجم: ابوذر دشتستان ، ابوذر 58 درصد از امتیازات خانگی را موفق شد در نیم فصل اول بدست آورد این تیم در 4 دیداری که در خانه به میدن رفت موفق به کسب 2 برد 1 تساوی و 1 شکست شده است. سبزپوشان دشتستانی 50 درصد از گلهای زده خود را در خانه به ثمر رسانده اند یعنی 8 گل از 16 گلی که وارد دروازه حریفان کرده اند. و در مقابل 58 درد از گلهای که وارده دروازه شان شده در خانه بوده است ( 7 گل از 12 گل خورده )

رتبه ششم: شاهین آبپخش ، مدعی قهرمانی این فصل مانند سال گذشته در خانه موفق ظاهر نشده است و تنها موفق شد 7 امتیاز از 15 امتیاز خانگی ممکن را کسب کند که 46 درصد از امتیازات ممکنه بوده است. سفید پوشان شاهین در خانه موفق شدند در 5 دیدار 7 گل وارد دروازه حریفان کنند که 54 درصد از کل گلهای آنها در نیم فصل بوده است و در مقابل نیز 6 گل دریافت کرده اند که 86 درصد از گل های خورده آنها می باشد ( 6 گل از 7 گل خورده )

رتبه هفتم: پویا دیلم ، تنها نماینده دیلم در چهار دیدار خانگی خود صاحب 1 برد 1 تساوی و 2 شکست شده است که یا کسب 4 امتیاز خانگی 33 درصد از امتیازات خانگی را در کیسه خود ریخته است. خاکستری پوشان دیلمی در خانه تنها 4 بار موفق شده اند دروازه حریفان را بگشایند 40 در صد از کل گل هایشان ( 4 گل از 10 گل زده ) همچنین در خانه 7 بار دروازه شان توسط مهاجمان حریف فتح شده است. 37 درصد از گل هایشان را در خانه دریافت کرده اند ( 7 گل از 19 گل خورده ).

رتبه هشتم: سپاهان بوشهر ، زرد پوشان بوشهر در 5 دیداری که در خانه پا به میدان گذاشته است تنها موفق به کسب 1 پیروزی و یک تساوی و متحمل 3 شکست شده است. که با این نتایج تنها موفق شد 27 درصد از نتایج داخل خانه خود را کسب کند ( 4 امتیاز از 15 ) . سپاهانی ها در خانه 8 بار دروازه حریفان را گشوده اند و 10 بار هم دورازه خود را باز شده دیده اند. نماینده اول بوشهر 45 درصد از گل هایش را در خانه به ثمر رسانده است ( 8 گل از 18 گل ) و همچنین 77 درصد از گل های خورده را در خانه دریافت کرده است ( 10 گل از 13 گل ).

رتبه نهم: توحید بوشهر ، سبزپوشان لیگ در نیم فصل اول 4 بازی در خانه انجام داده اند که از این 4 دیدار 1 پیروزی و 3 شکست را ثبت کرده اند و تنها 3 امتیاز را در کیسه خود ریخته اند ( 25 درصد از امتیازات خانگی ). مهاجمان توحید در خانه فقط 3 گل به ثمر رسانده اند (  27 درصد از گل ها ) و همچنین در خانه 9 بار توپ از خط دروازه اشان عبور کرده است ( 37 درصد از گل ها ).

رتبه دهم: سپاهان خورموج ، ضعیفترین تیم در خانه سپاهان خورموجی است که در این فصل دست به جوان گرایی زده است و تیم متحول شده ای را روانه مسابقات کرده است. زرد پوشان در خانه 4 بار مقابل حریفان صف آرایی کرده اند که تنها 1 تساوی حاصل این چهار دیدر بوده است یعنی فقط 8 درصد از امتیازات خانگی خود. نماینده باسایقه خورموج در خانه 2 گل به ثمر رسانده ( 29 درصد گل ها ) و 9 گل نیز دریافت کرده اند ( 56 درصد گل خورده ).

 

عملکرد تیم ها در خارج از خانه ( ترتیب بر اساس کسب نتابج در خارج از خانه می باشد )

رتبه یک : شاهین آبپخش ، سفید پوشان آبپخش بر خلاف دیدارهای خانگی در خارج از خانه کاملا خود را مدعی نشان داده اند و در 4 دیداری که در خانه حریفان به میدان رفته اند صاحب 3 پیروزی و 1 تساوی شده اند و با کسب 10 امتیاز 84 درصد از امتیازات خارج از خانه خود را جمع اوری کرده اند. شاهینی ها در خانه حریفان 6 گل زده ( 46 درصد گل زده ) و تنها 1 گل دریافت کرده است ( 14 درصد گل خورده ) . 

رتبه دوم : سپاهان بوشهر ، سپاهانی ها هم همانند شاهینی ها در خارج از خانه کاملا متفاوت ظاهر شده اند و از 4 دیدار خارج از خانه خود 2 برد و 2 تساوی کسب کرده است و با کسب 8 امتیاز 67 درصد از امتیازات خارج از خانه را کسب کرده اند. زرد پوشان در خارج از خانه در حمله کاملا زهردار بود و 10 گل ( 55 درصد گل زده ) وارده دروازه حریفان کرده اند و تنها 3 گل نیز دریافت کرده اند ( 23 درصد گل خورده ) .

رتبه سوم : پتروشیمی جم خورموج ، آبی پوشان خورموج در 5 دیدار خارج از خانه 3 برد و 2 شکست را ثبت کردند و با 9 امتیاز خارج از خانه ( 60 درصد امتیازات ) را کسب کنند. پتروشیمی موفق شد در خارج از خانه همانند داخل خانه 10 گل زده و 7 گل خورده را ثبت کند تا از این حیث عملکرد کاملا متعادلی داشته باشد.

رتبه چهارم : ابوذر دشتستان ، نماینده دیگر برازجان از 5 دیدار خارج از خانه خود 2 برد ، 2 تساوی و 1 شکست را متحمل شد. ایوذر در 5 دیدار خارج از خانه در امر گلزنی همانند داخل خانه 8 گل بثمر رساند و در دفاع عملکرد بهتری نسبت به داخل خانه داشت 5 گل  ( 41 درصد گل خورده ) دریافت کرد.  

رتبه پنجم : توحید بوالخیر ، قرمز پوشان بندر نشین بر خلاف دیدار های خانگی در بیرون از خانه آنچنان موفق ظاهر نشدند و در 4 دیدار خارج از خانه 1 پیروزی ، 1 تساوی و 2 شکست را در کارنامه خود ثبت کردند. بوالخیری ها با کسب 4 امتیاز ( 33 درصد ) امتیازات را کسب کردند. نماینده تنگستان در خارج از خانه 6 گل زده ( 34درصد ) و 8 گل خورده ( 62 درصد )  را در کارنامه خود ثبت کرده است.

رتبه ششم : سپاهان خورموج ، زرد پوشان خورموج علیرغم اینکه در خانه موفق نبودند در خارج از خانه نتایج نسبتا بهتری کسب کردند. این تیم در 5 دیدار خارج از خانه 1 پیروزی شیرین در مقابل بوالخیری ها و 2 تساوی و 1 شکست را بدست آورد. سپاهان با 5 امتیاز ( 33 درصد ) امتیازات خارج از خانه را کسب کردند. نماینده خورموج  در خارج از خانه 5 گل زده ( 71 درصد ) و 7 گل خورده ( 44 درصد ) را ثبت کرده است.

رتبه هفتم : توحید بوشهر ، نماینده سبز پوش بوشهر در خارج از خانه هم آنچنان موفق نبوده است و در 5 دیدار تنها 1 پیروزی و 4 شکست را متحمل شده است. و با کسب 3 امتیاز ( 20 درصد امتیازات ) خارج از خانه را کسب کرده است. توحید های در خارج از خانه 8 گل ( 73 درصد ) بثمر رسانده اند و 15 گل ( 62 درصد ) نیز دریافت کرده اند.

رتبه هشتم : سرخپوشان برازجان ، نماینده چند ساله دشتستان در لیگ استان آنچنان که در خانه موفق ظاهر شد در خارج از خانه موفق ظاهر نشد و از 4 دیدار خارج خانه خود تنها 2 تساوی حاصل کارش بوده است و با کسب 2 امتیاز 17 درصد امتیازات خارج از خانه را کسب کرده است. سرخپوشان در بیرون از خانه در امر گلزنی و دفاع نیز موفق نبودند و 2 گل ( 18 درصد ) بثمر رساندند و 7 گل ( 78 درصد ) نیز دریافت کردند. 

رتبه نهم : پویا دیلم ، خاکستری پوشان در دومین تجربه حضور خود شگفتی ساز نبودند و در 5 دیدار خارج از خانه خود تنها 2 تساوی ثبت کردند و متحمل 3 شکست شدند. تنها نماینده دیلم در خارج از خانه 6 بار دروازه حریفان را گشودند و 12 بار هم توپ از خط دروازه اشان گذشته است.

رتبه دهم : امید گناوه ، قرمز پوشان بندر گناوه در خارج از خانه کاملا  ناامید کننده ظاهر شدند و از 4 دیدار تنها تساوی در مقابل پتروشیمی خورموج برای آنها ثبت شده است و در سه دیدار دیگر شکست را متحمل شده اند. امید در خارج از خانه 6 گل بثمر رسانده و 10 گل نیز دریافت کرده است.

نوشته شده در تاریخ شنبه 26 مهر 1393    | توسط: روابط عمومی    | طبقه بندی: اخبار تیم فوتبال،     | نظرات()