تبلیغات
www.shahinac.irوب سایت رسمی باشگاه فرهنگی ورزشی شاهین آب پخش www.Shahinac.ir
باشگاه فرهنگی ورزشی شاهین بهرام آباد

اسلایدر

باشگاه شاهین آبپخش - تقویم بازی‌ها

جدول مسابقات تیم شاهین بهرام آباد شهرآبپخش

 ردیف


 بازی با تیم


سری  مسابقات


مکان بازی

تاریخ بازی

ساعت بازی

شاهین

حریف

95

امید گناوه

لیگ برتر استان

آبپخش
93.00.00 16:00

94

سپاهان بوشهر

لیگ برتر استان

بوشهر 93.00.00 16:00

93

پویا دیلم

لیگ برتر استان
آبپخش
93.00.00 16:00

92

پتروشیمی جم خورموج
لیگ برتر استان
خورموج 93.00.00 16:00
91

توحید بوشهر

لیگ برتر استان

آبپخش
93.00.00 16:00

90

ابوذر دشتستان

لیگ برتر استان

آبپخش
93.07.15 16:00


89

سپاهان خورموج

لیگ برتر استان

خورموج
93.07.09
16:00 1 0
88

توحید بوالخیر

لیگ برتر استان

آبپخش
93.07.02 16:15
1 1
87

سرخپوشان برازجان
لیگ برتر استان
آبپخش 93.06.27 17:15 1 1
86

امید گناوه
لیگ برتر استان
گناوه 93.06.20 17:30 1 1
85

سپاهان بوشهر

لیگ برتر استان

آبپخش
93.06.13 17:30 1
1
84

پویا دیلم

لیگ برتر استان

دیلم 93.06.06
17:30 1
0
83

پتروشیمی جم خورموج
لیگ برتر استان
آبپخش
93.05.31 17:30
2 1
82

توحید بوشهر
لیگ برتر استان
بوشهر 93.05.24 17:45 3 0
81

پرسپولیس زیارت
دوستانه

آبپخش
93.05.17 18:00 5 2
80

سپاهان خورموج

دوستانه

آبپخش
93.05.15
18:00
2
1
79

توحید بوالخیر

دوستانه
دلوار 93.05.12
18:00
2
0
78

پرسپولیس زیارت
دوستانه
سعداباد 93.05.10 18:00 1 0
77

سپاهان بوشهر
لیگ استان (برگشت)
بوشهر 92.11.08 14:45 5 1
76

توحید خورموج
لیگ استان (برگشت)
خورموج
92.11.01 14:45
1 0