تبلیغات
www.shahinac.irوب سایت رسمی باشگاه فرهنگی ورزشی شاهین آب پخش www.Shahinac.ir
باشگاه فرهنگی ورزشی شاهین بهرام آباد

اسلایدر

باشگاه شاهین آبپخش - اساسنامه باشگاه شاهین بهرام آباد

به نام خدا

اساسنامه باشگاه فرهنگی، ورزشی شاهین بهرام ­آباد

فصل اول: کلیات

به منظور تربیت و ارتقاء سطح آمادگی جسمانی و شکوفایی قابلیت­های فرهنگی، ورزشی ورزشکاران و جوانان محله بهرام­ آباد و خانواده محترم آنان و تقویت بنیه جسمانی و سلامت روحی آنها، از طریق پرنمودن ساعات فراغت ایشان بوسیله تنظیم و اجرای برنامه­ های فرهنگی، ورزشی و تفریحات سالم و ارائه سرویس­های رفاهی؛ این باشگاه غیرانتفاعی تشکیل می­گردد.

ماده 1: نام باشگاه

باشگاه فرهنگی، ورزشی شاهین بهرام­­ آباد که در این اساسنامه «باشگاه شاهین بهرام ­آباد» نامیده می­شود. موسسه­ های غیرانتفاعی و دارای شخصیت حقوقی مستقل است.

ماده2: مرکز اصلی باشگاه

مرکز اصلی باشگاه شاهین بهرام ­آباد؛ محله بهرام­ آباد شهر آبپخش است و طبق مقررات این اساسنامه، نمی­تواند از محله   بهرام ­آباد خارج شود.

مرکز اداری باشگاه شاهین بهرام­ آباد در شرایط فعلی، به آدرس: بلوار وحدت- بعد از نانوایی- مرکز فرهنگی بشارت می­باشد که بعد از ساخت مجتمع ورزشی بهرام­ آباد به آنجا منتقل خواهد شد.

ماده3: مدت

مدت از تاریخ تاسیس نامحدود می­باشد.

ماده4: تابعیت باشگاه

 باشگاه شاهین بهرام ­آباد تابع دولت جمهوری اسلامی ایران است.

فصل دوم: موضوع و اهداف باشگاه

ماده5: موضوع و اهداف

1/5- انجام مطالعه و بررسی و تحقیق جهت ایجاد شرایط و امکانات مقتضی به منظور توسعه و تعمیم امور فرهنگی، ورزشی و تفریحات سالم در محله بهرام­ آباد جهت ورزشکاران، علاقمندان به ورزش و اقشار مختلف مردم

2/5- خدمت­دهی به علاقمندان ورزش و توسعه ورزش

3/5- شناسایی و تربیت نیروهای مستعد در کلیه رشته­ های ورزشی، قهرمانی، آموزشی و تفریحی

4/5- برگزاری مسابقات داخلی و اردوهای تدارکاتی و آمادگی

5/5- شرکت در مسابقات ورزشی رسمی و دوستانه در کلیه رشته­ ها

6/5- انجام کلیه اموری که به نحوی با ورزش مرتبط باشد

7/5- تلاش در جهت ایجاد و احداث اماکن ورزشی و تهیه و تامین امکانات و تاسیسات ورزشی

فصل سوم: ارکان باشگاه

ماده6: ارکان باشگاه شاهین بهرام ­آباد

عبارتند از:

الف) مجمع عمومی

ب) هیئت مدیره

ج) مدیرعامل

د: کمیته ­های تخصصی

ماده7: مجمع عمومی

1/7- اعضای مجمع عمومی عبارتند از: کلیه پیشکسوتان ورزش محله بهرام­ آباد، ورزشکاران فعلی در تمام رشته­ های ورزشی و در تمام رده­ های سنی و هواداران رسمی باشگاه؛ که هئیت مدیره موظف است اسامی آنان را تهیه و نگهداری نماید.

2/7- جلسات مجمع عمومی به دو صورت عادی و فوق­ العاده تشکیل می­شود. جلسات مجمع عمومی عادی، سالی دو بار (نیمه دوم شهریور و نیمه دوم اسفند) و به منظور ارائه گزارش عملکرد باشگاه و تعیین و تصویب سیاست­های سالانه باشگاه تشکیل می­گردد.

مجمع عمومی فوق ­العاده، در مواقع ضروری و با تشخیص هیئت مدیره و یا درخواست مدیر عامل تشکیل خواهد شد. و بین دعوت تا تاریخ تشکیل جلسه حداقل 5 روز خواهد بود.

3/7- در دعوتنامه؛ دستور جلسه، تاریخ، ساعت و محل تشکیل جلسه مجمع عمومی باید قید گردد.

4/7- در صورتی که از همه اعضاء مجمع عمومی دعوت رسمی و مکتوب شده باشد؛ جلسات مجمع عمومی با حضور هر تعداد از اعضاء رسمیت می­یابد و تصمیماتی که با رای اکثریت مطلق (نصف به اضافه 1) شرکت ­کنندگان جلسه اتخاذ شده باشد؛ قابل اجرا و رسمی خواهد بود.

5/7- رئیس هیئت مدیره یا مدیر عامل، دبیری جلسات مجمع عمومی را به عهده خواهند داشت.

ماده8: وظایف و اختیارات مجمع عمومی

1/8- بررسی و تصویب خط­ مشی و برنامه عملیاتی و بودجه سالانه

2/8- اتخاذ تصمیم نسبت به صورت­های مالی، پس از پایان سال مالی

3/8- تصویب اساسنامه پیشنهادی هیئت مدیره

4/8- تصویب هرگونه تغییر و اصلاح در اساسنامه، بنا به پیشنهاد هیئت مدیره

5/8- انتخاب و یا عزل اعضاء هیئت مدیره؛ با رای اکثریت مطلق حاضرین در جلسه

6/8- اتخاذ تصمیم در هر موضوعی که پیشنهاد هیئت مدیره و یا مدیر عامل باشد.

ماده9: هیئت مدیره

1/9- هیئت مدیره مرکب از 9 نفر عضو اصلی و 3 نفر علی­ البدل می­باشد؛ که از بین اعضای مجمع عمومی و با رای مخفی اعضای مجمع عمومی انتخاب می­شوند.

2/9- رئیس هیئت مدیره از بین 9 نفر اعضاء هیئت مدیره انتخاب می­شود. (برای اولین جلسه؛ رئیس سنی هیئت مدیره، جلسه را تشکیل و مدیریت خواهد کرد)

3/9- مدت عضویت هیئت مدیره یک سال خواهد بود و مادام که انتخاب جدید به عمل نیامده کماکان در مقام خود باقی خواهند ماند.

4/9- تجدید انتخاب هر یک از اعضاء هیئت مدیره بلامانع خواهد بود.

5/9- از کلیه مذاکرات و مصوبات هیئت مدیره باید صورتجلسه ه­ای با قید تاریخ، تنظیم و به امضای حاظران در جلسه برسد و نسخه ه­ای از آن در دفتر باشگاه نگهداری شود.

6/9- اساسنامه باشگاه شاهین بهرام ­آباد توسط هیئت مدیره باشگاه، تهیه و تنظیم و در اولین جلسه به تصویب هیئت مدیره خواهد رسید و سپس در جلسه مجمع عمومی تایید نهایی خواهد شد.

7/9- جلسات هیئت مدیره هر 30 روز یک بار تشکیل می­شود و با حضور حداقل 5 نفر از اعضاء رسمیت می­یابد و مصوبات آن با تایید اکثریت نسبی حاضرین در جلسه قابل اجرا می­باشد.

8/9- جلسات فوق ­العاده به پیشنهاد مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره تشکیل می­شود.

ماده10: اختیارات هیئت مدیره

اختیارات عمده هیئت مدیره به شرح زیر می­باشد:

1/10- بررسی و تایید بودجه و برنامه سالانه و پیشنهاد آن به مجمع عمومی برای تصویب

2/10- بررسی و تایید صورت­های مالی به منظور ارائه گزارش به مجمع عمومی

3/10- بررسی و تصویب ضرورت­ها و اولویت­ها در راه ­اندازی رشته­ های ورزشی و برنامه­ های فرهنگی و تفریحات سالم راساً یا به پیشنهاد مدیر عامل

4/10- بررسی و تصویب نظام و روش وصول درآمدها و انجام هزینه­ ها و کوشش در جهت جلب کمک­های مالی و امکانات مردمی و دولتی و غیردولتی در چهارچوب مصوبات مجمع عمومی

5/10- تصویب هر گونه علائم تجاری مربوط به باشگاه شاهین بهرام ­آباد از هر قبیل

6/10- انتخاب مدیرعامل باشگاه با تصویب اکثریت نسبی آراء حاضرین در جلسه

7/10- انتخاب اعضای کمیته­ های تخصصی هیئت مدیره شامل؛ کمیته فنی، کمیته مالی، کمیته حقوقی و اداری، کمیته انضباطی و کمیته فرهنگی و روابط عمومی ( اعضای کمیته­ های تخصصی از حداقل 3 نفر تا حداکثر 5 نفر می­باشد. )

8/10- رای کمیته انضباطی هیئت­ مدیره باشگاه، درباره هر یک از بازیکنان و مربیان تیم ­های ورزشی لازم ­الاجرا می­باشد.

9/10- اعضای کمیته­ های تخصصی توسط رئیس هیئت مدیره به جلسله هیئت مدیره پیشنهاد و پس از تصویب کار خود را شروع خواهند کرد.

10/10- هئیت مدیره می­تواند اعضای کمیته­ های تخصصی را بنا به ضرورت در جلسه دعوت و از آنان توضیح بخواهد.

ماده11: امضای اسناد

امضای اسناد اوراق تعهدآور باشگاه شاهین بهرام­ آباد، نظیر قراردادها، چک­ها و سایر اوراق مالی توسط مسئول کمیته مالی هیئت مدیره و مدیرعامل (دو امضاء) انجام می­شود.

ماده12: مدیرعامل

1/12- مدیرعامل باشگاه شاهین بهرام­ آباد بر اساس ماده 10 اساسنامه، توسط هیئت مدیره، برای مدت یک سال انتخاب و با حکم رئیس هیئت مدیره منصوب می­گردد.

2/12- مدیرعامل در حدود اختیاراتی که در این اساسنامه برای وی تعیین شده و یا توسط هیئت مدیره به او تفویض می­شود؛ نماینده باشگاه شاهین بهرام­ آباد محسوب و با رعایت مفاد این اساسنامه از طرف باشگاه شاهین بهرام ­آباد حق امضاء دارد.

3/12- مدیرعامل بالاترین مرجع اداری و اجرایی و مسئول حسن اداره کلیه امور و مجری مصوبات هیئت مدیره و مجمع عمومی می­باشد.

4/12- در غیاب مدیرعامل، رئیس هیئت مدیره به جای او عمل و اختیارات و مسئولیت­ های وی را تقبل می­نماید.

5/12- کمیته ­های تخصصی هیئت مدیره پس از انتخاب اعضاء، زیر نظر مدیرعامل می­باشند.

ماده13: اختیارات مدیرعامل

مدیرعامل به منظور اداره باشگاه شاهین بهرام ­آباد دارای وظایف و اختیارات زیر می­باشد:

1/13- نماینده باشگاه شاهین بهرام ­آباد در برابر کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، ادارات و سازمان­های دولتی و غیردولتی و نهادها

2/13- پیشنهاد تاسیس و یا تعطیل نمودن یک یا چند رشته ورزشی و یا رده سنی به هیئت مدیره

3/13- پیشنهاد استخدام سرمربی رده­ های مختلف رشته ­های ورزشی باشگاه به کمیته فنی هیئت مدیره و ابلاغ حکم مربیان مذکور پس از تصویب کمیته فنی

4/13- تهیه و تنظیم برنامه کار و بودجه سالانه و پیشنهاد آن به هیئت مدیره

5/13- تهیه صورت­های مالی سالانه و ارائه آن به هیئت مدیره

6/13- افتتاح حساب بانکی و استفاده از آن با کمک مسئول کمیته مالی هیئت مدیره (برداشت از حساب با امضاء مسئول کمیته مالی و مدیرعامل انجام خواهد شد)

7/13- اقامه هرگونه دعوی و دفاع از دعاوی مطروحه ائم از حقوقی و کیفری و انتخاب وکیل با کمک کمیته حقوقی و اداری

8/13- اتخاذ تدابیر لازم در بهره ­گیری و استفاده مطلوب از امکانات و تسهیلات باشگاه شاهین بهرام­ آباد برای نیل به اهداف مندرج در اساسنامه

9/13- تعیین خط­ مشی اجرایی باشگاه شاهین بهرام­ آباد متناسب و منطبق با سیاست­های متخذه توسط مجمع عمومی و هیئت مدیره و نظارت بر اجرای انها

10/13- توجیه و هدایت سرپرستان و مربیان تیم ­های ورزشی و مسئولین فعالیت­های فرهنگی و تفریحی و نظارت بر حسن اجرای وظایف و فعالیت­های آنها

11/13- جذب و بکارگیری نیروی انسانی ماهر مورد نیاز و پیش­ بینی و تهیه و تسهیلات، امکانات و وسایل لازم در چهارچوب بودجه مصوب

12/13- نظارت بر وصول درآمدها و پرداخت هزینه­ها و نگهداری حساب آنها برابر اصول و ضوابط قابل قبول حسابداری و با همکاری کمیته مالی

13/13- انعقاد قرارداد خرید خدمات بازیکنان، مربیان و سایر شخصیت­ های حقیقی و حقوقی و نیز امضای چک و سایر اسناد مالی

14/13- انعقاد قرارداد ارائه خدمات فرهنگی، ورزشی، رفاهی

15/13- صدور اجازه پرداخت هزینه­ های مختلف مانند حقوق و خرید لوازم و وسایل، برگزاری مراسم و مسابقات و سایر هزینه­ ها در چهارچوب ضوابط مصوب

16/13- انجام کلیه مکاتبات مربوط به مسائل جاری باشگاه شاهین بهرام ­آباد

17/13- پیشنهاد بکارگیری و یا برکناری مربیان رشته ­های مختلف و رده ­های سنی باشگاه، به کمیته فنی و اجرای آن پس از تصویب کمیته فنی

ماده14: منابع مالی

منابع مالی و اعتبارات باشگاه شاهین بهرام ­آباد عبارتند از:

1/14- دریافت حق عضویت از اعضاء و هواداران

2/14- دریافت شهریه از طریق آموزش رشته­ های ورزشی

3/14- درآمد حاصل از خدمات و فروش لوازم ورزشی

4/14- درآمد حاصل از کمک­های افراد و سازمان­های دولتی و غیردولتی

5/14- سایر درآمدهای حاصل از انجام فعالیت­های فرهنگی و ورزشی، رفاهی و خدماتی

6/14- سایر کمک­ها، دولتی و غیردولتی

7/14- درآمد ناشی از تبلیغات در وبلاگ باشگاه و ...

ماده15: سال مالی

سال مالی باشگاه شاهین بهرام ­آباد از اول فروردین ماه هر سال آغاز و در آخر اسفند ماه همان سال خاتمه می­یابد.

ماده16: سود باشگاه

باشگاه شاهین بهرام ­آباد قصد انتفاع و کسب سود ندارد، ولی چنانچه درآمدهای باشگاه شاهین بهرام ­آباد مانده­ای نشان دهد، پس از وضع هزینه ­ها و ذخایر، به عنوان سود ویژه محسوب و با تصویب هیئت مدیره و مجمع عمومی صرف توسعه امکانات و تسهیلات و سرمایه­ گذاری می­گردد.

ماده17: اصلاح اساسنامه

تمام موارد اساسنامه با تصویب هیئت مدیره و مجمع عمومی قابل تغییر و اصلاح خواهد بود.

ماده18: اساسنامه

این اساسنامه مشتمل بر 3 فصل و 19 ماده و 65 بند در جلسه روز سه­ شنبه مورخه 11/5/1390 هیئت مدیره باشگاه فرهنگی، ورزشی شاهین بهرام ­آباد مطرح و به تصویب رسید.

ماده19: اجرای اساسنامه

این اساسنامه پس از تصویب مجمع عمومی قابل اجرا خواهد بود.

حاضرین در جلسه:

1-حاج ­علی یزدانی                              2- مهندس حاج هوشنگ صمصامی                         3- غلامرضا رضای ی­منفرد               

  عضو هیئت مدیره                                       عضو هیئت مدیره                                          عضو هیئت مدیره

 

4-       غلامحسین صمصامی (حاج­ مختار)     5- حسن صمصامی(حاج ­داراب)                             6- حسن صمصامی(عبدالله)               

        عضو هیئت مدیره                            عضو هیئت مدیره                                              عضو هیئت مدیره

 

7- نجف صمصامی                           8- سلیمان صمصامی                                         9- حسن صمصامی(الله­ کرم)

    عضو هیئت مدیره                            عضو هیئت مدیره                                                 عضو هیئت مدیره

 

اساسنامه در جلسه مجمع عمومی در تاریخ 16/05/1390 و با حضور 9 نفر و با رای مثبت  9 نفر مورد تصویب قرار گرفت.

دبیر جلسه فوق­ العاده مجمع عمومی:  سلیمان صمصامی